Ευρωπός, Κιλκίς, - Τ.Κ.: 61007

Τηλέφωνο: 6974737531

E-mail: karampodouris@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΑΡΑΜΠΟΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορία: ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 4729

Ιστοσελίδα: http://www.karampodouris.gr